Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Resume - Shahriyar Imanov.pdfResume - Shahriyar Imanov.pdf

Şəhriyar "Shehi" İmanov

... was born in 1982 in Soviet Azerbaijan, to the family of engineers. Since early childhood, he was exposed into the world of books, knowledge and learning - which was one of the hardest luxuries to have during the collapse of Soviet Union. After studying in private high school - one of many products of legendary education endeavor ever taken in human history by volunteering scholars, businessmen and women all over the world (initially started by Turkish entrepreneurs) -, he attended Middle East Technical University in Ankara, Turkey, for Physics BSc degree. However after three years into the world of Advanced Physics, due to his passion towards software development and information processing, he transferred to Istanbul Technical University for BSc degree on Computer Science.

Shahriyar is passionate towards music and enjoys playing some Piano during after hours. He loves reading books, especially those which increase his perspective towards world and life altogether; in topics of history, philosophy and logic. In his leisure (yes, the aforementioned are not considered as a "leisure" (smile)), he fancies playing computer games, mostly those which require good deal of brain work, or those which he calls "The Modern Art born into the world of Entertainment" - games with far reaching graphic qualities, lore and physics. He has been an (officially recognized) fan site webmaster dedicated to Tomb Raider game series between 2001 and 2008; and was credited in Tomb Raider Anniversary title by Eidos Interactive, in 2007.

He lives and works in Istanbul, Turkey, as a Software Architect and Consultant for private sector.

Video for the Mood

Widget Connector
width640
urlhttp://www.youtube.com/watch?v=JymKUeYWkuM&index=131&list=PL0P88eFKnuwNKnZO2k1gXG046q37pMZad
height360

Poetry for the Mood: Jalaluddin-i Rumi

Widget Connector
width640
urlhttp://www.youtube.com/watch?v=ok6wyInFvd8
height360

 

Expand
titleOriginal Text from Farsi
آمده ام که سر نهم، عشق ترا به سر برم
ور تو بگوئیم که نی، نی شکنم، شکر برم

آمده ام چو عقل و جان، از همه دیده ها نهان
تا سوی جان و دیدگان مشعله ی نظر برم

آمده ام که ره زنم، بر سر گنج شه زنم
آمده ام که زر برم، زر نبرم خبر برم

گر شکند دل مرا، جان بدهم به دلشکن
گر ز سرم کله برد، من زمیان کمر برم

اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم ؟
اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم ؟

آنکه ز زخم تیر او، کوه شکاف می کند
پیش گشاد تیر او، وای اگر سپر برم

در هوس خیال او همچو خیال گشته ام
وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم

این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من
گفت بخور نمی خوری پیش کسی دگر برم
Expand
titleTransliteration

Aməda-am kəsər nəham, eşq-ə tura bə sər bəram
Ver tu bekuyam kə nəy, nəy şəkənam, şəkər bəram

Aməda-am çu aql-u can, əz həmə didə-ha nəhan
Ta suyi can-o didəgan, məş'ələyi-nəzər-bəram

Aməda-am kə rah zənam, bər sər-i gənc-ə şəh zənam
Aməda-am kə zər bəram, zər nəbəram, xəbər bəram

Gər şəkənəd dəl-ə məra, can bədəhəm bə dəl-şikən
Gər zə sərəm köləh bərəd, mən zə miyan kəmər bəram

Ust neşəstə dər nəzər, mən bə koca nəzər konam
Ust gərəftə şəhr-ə dəl, mən bə koca səfər bəram?

Dər həvəs-ə xiyal-ə ü həmço xiyal gəştə-əm
Vəz sər-ə rəşk-ə nam-ə u, nam-ə roh-ə gəmər bəram

İn qəzəl-əm cəvab-ə an badə kə daşt piş-ə mən
Goft bəhor, nəmihori, piş-ə kəsi dəgər bəram!

Expand
titleTurkish Translation

Ben dergâhına başımı eğmeye, başımı toprağa sürmeye geldim
Aşkını aklımda canımda tutmaya geldim

Eğer sen hayır (far: `ney`) dersen ben kamışı (ney'i) yarıp şeker getiririm
Akil ve can gibi bütün bakışlardan gözlerden pinhan, gizli geldim

Canlara ve bakışlara senin bakışın meşalesini götürmeye geldim
Yol kesmeye geldim, şahın hazinesini çalmaya geldim

Altın götürmeye geldim, altın değil, haber götürmeye geldim
Ben kalbimi kırana canımı veririm

Eğer başımdan külahımı alırsa ben kemerimi de veririm
Bakışlarda, didelerde oturan o'dur, ben didemi nereye çevirebilirim?

Gönül şehrini fetheden o'dur, ben nereye kaçabilirim?
Okunun yarasından dağ yarılır

Okunu attığında, kalkan açarsam vay halime
Onun hayâlının peşinde hayal gibi oldum

Ve onun adının hasretinde ay yüzünüzün adını söylüyorum
(Şems'i) söylemeye dilim varmıyor, Kamer'i (Ay'ı) söylüyorum

Bu gazel de benim yanıma getirdiği bade-i nab'ın cevabıdır
Demişti iç, içmiyorsan başka birine götüreyim!

Resume

PDF
nameResume - Shahriyar Imanov.pdf

 

Recently Updated

 

Navigate space

Page Tree Search

Page Tree